• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

Informacja

24.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje o rekrutacji do projektu „ KIS-na terenie subregionu tarnowskiego „współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Informacja

22.05.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego uprzejmie informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach owego projektu został utworzony w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawowym celem działania ośrodka i lokalnych punktów jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy.

NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

06.05.2019

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza
DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

Informacja

24.04.2019

Informacja
Uprzejmie informujemy, iż 2 maja 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie będzie nieczynny.

I N F O R M A C J A

17.04.2019

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie.
Realizuje projekt w ramach którego na wniosek opiekuna nieformalnego,

Projekt "GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY"

11.04.2019

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W TARNOWIE prowadzi rekrutację do projektu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Twój los w twoich rękach 2

01.03.2019

Projekt skierowany jest do 30 osób / 20 kobiet i 10 mężczyzn/ w wieku 30 + w tym minimum 18 osób niepełnosprawnych / osób powyżej 50 lat zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego

Rekrutacja do projektu

25.01.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z dniem 04.02.2019 r. rozpoczyna rekrutację uczestników do II edycji projektu "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego

Karta Dużej Rodziny - zmiany od 01 stycznia 2019r

16.01.2019

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.

Wnioski o wydanie  Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, tel. 146782003