• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2009-2013

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 została przyjęta uchwałą Rady Gminy z dn. 08.09.2016 r. (tekst dostępny jest tutaj !)

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018 tekst dostępny jest tutaj

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015 - 2020 tekst dostępny jest tutaj

GMINNY SYSTEM PROFILAKTYKI i OPIEKI NAD DZIECKIE M I RODZINĄ , którego tekst dostępny jest tutaj