• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Komunikat

10.12.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.
Uczestnikami mogą być osoby z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego:
*Osoby, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny.
* Pary małżeńskie/partnerskie, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemoc owy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i rozwojem relacji rodzinnych,
* Osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.
Program Psychologiczno-Terapeutyczny ma być uzupełnieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, którego zasadniczym celem jest zatrzymaniem przemocy. Natomiast Program Psychologiczno-Terapeutyczny skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie jego sposobie funkcjonowania i myślenia. Istota programu polega głównie na realizacji celów terapeutycznych które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, umiejętności samoregulacji i uruchamianiu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym. Spotkania będą miały charakter indywidualny i grupowy, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę: psychologa, pedagoga, psychoterapeutę.
Szczegółowe informację udzielają pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
33-100 Tarnów ul. Urszulańska19
Tel: 14 621 56 83

« inne aktualności