• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Zarządzenie Nr 6.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radłowie

06.05.2020

Zarządzenie Nr 6.2020
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radłowie
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 5.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). zarządzam, co następuje:
§ 1
Uchyla się §1 Zarządzenia Nr 5.2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
§ 2
Od dnia 4 maja 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie:
1. przyjmuje osoby po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail, platforma ePUAP)
2. do budynku Ośrodka interesanci wpuszczani są pojedynczo. Każda osoba zobowiązana jest mieć zakryte usta i nos oraz zobowiązana jest poddać się dezynfekcji rąk środkami dostępnymi w MGOPS Radłów i założyć rękawiczki. Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel, wysoka temperatura, itp.) nie będą wpuszczane do budynku Ośrodka.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi kadr
§ 4
Zarządzenie obowiązuje do odwołania.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« inne aktualności