• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Komunikat

19.12.2019

Akcja zima 2019/2020

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, które w okresie zimowym znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Radłów o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.
Poniżej podajemy numery telefonów oraz wykaz placówek tymczasowego schronienia z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.
Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie u pracowników socjalnych Radłów, ul. Brzeska 9, tel. 14 6782 003
Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:
- Policję - telefon 997
- dzwoniąc na numer alarmowy 112
Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie adekwatnej pomocy.

Dziękujemy za wrażliwość i zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.


« inne aktualności