• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

08.10.2019

Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. OPS nadal współpracuje z jednym z dystrybutorów artykułów spożywczych działających w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1056,00 zł dla osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9 w celu wystawienia skierowania. Przewidywany termin wydawania artykułów spożywczych to grudzień 2019 r. Dodatkowe informacje w siedzibie MGOPS w Radłowie ul. Brzeska 9 tel. 14 678 2003
Z poważaniem Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Rosa

« inne aktualności