• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Informacja

24.05.2019


Do projektu poszukujemy osób spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:

-osoby bierne zawodowo,
-w tym z niepełnosprawnością znaczną, z niepełnosprawnością intelektualną lub/i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dwa symbole na orzeczeniu).
-zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej 15-64, w szczególności:
a)osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub
b)osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub
c)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub
d)osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Oferujemy:
- płatne staże zawodowe(śr.6-mcy)
- płatne kursy/szkolenia zawodowe
- zwroty kosztów dojazdu na staże i kursy zawodowe
-poradnictwo zawodowe
-poradnictwo psychologiczne
-pośrednictwo pracy
-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 14 656 28 00 wew.16 lub osobiście w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów

« inne aktualności