• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

I N F O R M A C J A

17.04.2019

I N F O R M A C J A

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje że:
Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie.
Realizuje projekt w ramach którego na wniosek opiekuna nieformalnego,
osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym może skorzystać z bezpłatnego 2 – tygodniowego turnusu.
Projekt realizowany jest w okresie od :
1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku

Kontakt:

33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 28 A
Tel. 14 688 00 42, 14 688 00 40
e-mail: subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl

Informacje na temat Projektu, naboru i realizacji form wsparcia zamieszczane będą
Na stronie internetowej projektu : www.bezpiecznaprzystan.com.pl

« inne aktualności