• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

22.03.2019

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną dostawę żywności z Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W dniach 19-21.03.2019 r. odbyła się dystrybucja ponad 15 ton artykułów żywnościowych. Z pomocy skorzystało 690 osób z 283 rodzin z terenu Gminy Radłów, które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
• 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1056 zł dla osoby w rodzinie
Z poważaniem
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Rosa

« inne aktualności