• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

22.03.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił realizację programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Celem w/w programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
W związku z koniecznością oszacowania potrzeb na terenie gminy Radłów w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób do 75 r. życia oraz dzieci, osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie pod nr 14 678 2003 w terminie do 28.03.2019r

« inne aktualności