• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

13.12.2018

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. Ośrodek pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) kolejną transzę żywności z Caritas. W dniu 10.12.2018 r odbyła się dystrybucja ponad 13 ton artykułów żywnościowych. Z pomocy skorzystało 678 osób które uzyskały stosowne skierowania z tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
• 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1056 zł dla osoby w rodzinie
Z poważaniem
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Rosa

« inne aktualności