• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Komunikat

26.09.2017

Informujemy, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie nadal współpracuje z Caritas Kraków w dystrybucji żywności z Program Operacyjny Pomoc
Najbliższy termin wydawania produktów żywnościowych na podstawie wydanych skierowań to:
02.10.2017r w godzinach od 12.00 do 15.30
03.10.2017 w godzinach od 8.00 do 15.30
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie, Plac Kościuszki
W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego:
• dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł ( 200 % wynosi 1268,00 zł)
• dla osoby w rodzinie 514,00 zł ( 200% wynosi 1028,00 zł)
Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Z poważaniem
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Rosa

« inne aktualności