• Polecamy


ďťż Biuletyn Informacji Bublicznej
Urząd Miejski w Radłowie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NIEBIESKA LINIA
KDR

Szkoła dla rodziców

28.07.2017

Cel główny projektu.

Podniesienie wiedzy i umiejętności do właściwego pełnienia ról rodzicielskich.

Zajęcia w wymiarze 30 godzin prowadzone były jeden raz w tygodniu, przez p. mgr psycholog Marię Zych. Zajęcia „Szkoły dla rodziców” odbywały się we wtorki w sali Placówki Wsparcia Dziennego (dzięki uprzejmości p. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego). Ponadto dzieci rodziców uczestniczących w zajęciach mogły w tym czasie korzystać z zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego pod opieką wychowawców tej placówki. Na zakończenie, dla podkreślenia efektów osiągniętych przez rodziców dzięki uczestnictwu w zajęciach, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt i wręczenie dyplomów potwierdzających ukończenie warsztatów.

Dziękujemy Paniom za uczestnictwo w projekcie oraz za profesjonalną postawę wyrażającą się w pełnej frekwencji i aktywnym uczestnictwie w warsztatach.

Mamy nadzieję, że udział w warsztatach był ciekawym i ważnym doświadczeniem.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie.
Dziękujemy instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Koordynator Maria Hajduk

« inne aktualności